Seržantas (atsakingas už tvarką)

Seržanto pareiga parengti salę susitikimui, pasitikti svečius, juos pristatyti, surinkti balsavimo bei įvertinimo lapelius, suskaičiuoti balsus.

Prieš susitikimą

 • Pasirūpinkite, kad būtų atspausdintas reikiamas kiekis susitikimo programų.
 • Pasirūpinkite, kad būtų reikiamas kiekis balsavimo lapelių.
 • Atnaujinkite galimų dalyvių sąrašą.
 • Parenkite "Toastmasters" dalyvių korteles.
 • Pasirūpinkite papildomomis rašymo priemonėmis.
 • Pasirūpinkite video kamera. Jei reikia, įkraukite jos akumuliatorių. Įsitikinkite, ar turite pakankamą kiekį laikmenų susitikimo įrašymui.

Atvykus į susitikimą

 • Į susitikimą atvykite bent 45 min. prieš susitikimo pradžią.
 • Paruoškite salę susitikimui, ant kėdžių išdėliokite programas, balsavimo ir vertinimo lapelius. Pasirūpinkite indu balsavimo bei vertinimo lapeliams surinkti. Išdėliokite reklaminę medžiagą. 
 • Įjunkite video kamerą. 
 • Paruoškite kompiuterį ir kolonėles įžymių kalbų peržiūrai.
 • Prie durų pasitikite atvykstančius svečius. Padėkite jiems užpildyti svečių korteles. Supažindinkite su kuriuo nors klubo nariu, kad svečias turėtų su kuo bendrauti. 
 • Pasižymėkite, kurie nariai atvyko į susitikimą.

Susitikimo metu

 • Vakaro programoje numatytais laikais balsavimo už geriausius improvizacijų, pasiruoštų kalbų sesijų kalbėtojus, vertintojus, bei vertinimo lapelius.
 • Pristatykite svečius. Pasiteiraukite kaip rado klubą, kokie dalyvio tikslai.
 • Suskaičiuokite balsavimų rezultatus. Juos perduokite klubo prezidentui.

Po susitikimo

 • Susitikimo lape pažymėkite laimėtojus.
 • Padėkite užregistruoti narius kito susitikimo vaidmenims užimti.
 • Sutvarkykite salę.

 

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 2-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>