Bendras vertintojas

Bendras vertintojas  – bet ko ir visko, kas vyksta susirinkimo metu, vertintojas. Atsakomybė didžiulė, tačiau apdovanojimai taip pat. Bendras vertintojas yra atsakingas „Toastmaster“ susitikimo vadovui, kuris Jus ir pristatys; susitikimo įvertinimo dalies pabaigoje, jam arba jai grąžinsite valdymą. Jūs esate atsakinga(-s) už vertinimo komandą, kurią sudaro laikininkas, gramatikas, "ah" fiksuotojas ir improvizacijų sesijos vertintojai (jeigu Jūsų klubas tokių turi).

Paprastai kiekvienam pagrindiniam kalbėtojui paskiriamas vienas vertintojas, tačiau tai nėra būtina. 

Jūs galite vertinti bet kurią procedūrą (kai ji jau baigta), tačiau kiekvienas vertinimas turėtų būti glaustas. Vertinimo sesijos vykdymo būdai yra neriboti. Daugiau idėjų rasite vadovėlyje „Effective Evaluation“ (liet. „Efektyvus vertinimas, Katalogo Nr. 202).

Prieš susitikimą

 • Drauge su „Toastmasters“ susitikimo vadovu pasitikrinkite programą ir sužinokite, kaip ji bus vykdoma. Paklauskite, ar nebus planuotų įprasto susirinkimo formato pakeitimų. Atminkite, jog prasidedant susirinkimui privalote būti pasiruošęs.
 • Pasikvieskite savo vertintojų komandą, nurodykite, ką jie turės atlikti, ką vertins ir kokiais vertinimo kriterijais naudosis. Kiekvienam vertintojui patarkite pasikviesti savo kabėtoją ir aptarti specifinius kalbos vertinimo kriterijus, kurie siūlomi vadovėlyje.
 • Pateikdami vertintojams instrukcijas, pabrėžkite, jog įvertinimas yra pozityvus, padedantis veiksmas. Jų tikslas yra padėti „Toastmasters“ klubo kolegoms tobulinti savo įgūdžius. Pabrėžkite, jog įvertinimas turėtų įtvirtinti arba bet jau padidinti kalbėtojo pasitikėjimą savimi.
 • Pakvieskite likusius vertinimo komandos narius ir priminkite jiems jų užduotis.
 • Paruoškite glaustą, tačiau išsamų pristatymą apie įvertinimo tikslą, metodus ir naudą (taip informuosite svečius). Įvertinimas yra pozityvus patyrimas skirtas padėti žmonėms įveikti netinkamus įpročius ir įtvirtinti gerus.

Atvykus į susitikimą 

 • Įsitikinkite, jog atskiri vertintojai turi kalbėtojų ir lyderių vadovėlius bei supranta temos/projekto tikslus ir žino, kaip juos vertinti.
 • Pasisveikinkite su jau atvykusiais vertintojais. Jeigu kurio nors vertintojo neradote, pasitarkite su viceprezidentu mokymams ir paruoškite žmogų, kuris jį pakeis.
 • Patikrinkite kiekvieno kalbėtojo laiką ir informuokite laikininką
 • Atsisėskite kambario gale, kur galėsite matyti bendrą susitikimo ir jo dalyvių vaizdą.

Susitikimo metu 

 • Apie viską, kas vyksta, rašykite pastabas (ir apie tai, kas vyksta, nors neturėtų). Pavyzdžiui: Ar klubo nuosavybė (trofėjai, plakatai, mokomoji medžiaga ir t.t.) yra tinkamai išdėstyti ir rodomi? Jeigu ne, tai kodėl? Ar yra trukdžių, kurių galėtų ir nebūti? Sukurkite kontrolinį sąrašą, kuris padėtų sekti susitikimą. Ar susitikimas ir kiekviena jo dalis prasidėjo ir baigėsi laiku?
 • Sekite kiekvieną programos dalyvį, vertinkite. Ieškokite tiek gerų, tiek prastų pasiruošimo, pristatymo, entuziazmo, stebėjimo ir bendro įsipareigojimų vykdymo pavyzdžių. Atminkite, jog Jums nereikia iš naujo įvertinti kalbėtojų, nors Jūs galite pridėti pastabų, kurias vertintojai praleido.
 • Prieš improvizacijų sesiją Jūs būsite paprašytas atsistoti ir trumpai informuoti auditoriją apie savo komandos vertinimo priemones bei būdus. Apibūdinkite, kokiu būdu ir kaip Jūsų komanda atliks vertinimus.
 • Pristatykite gramatiką, "ah" fiksuotoją ir laikininką. Leiskite šiems nariams trumpai pristatyti savo darbo tikslą.
 • Paprašykite gramatiko pasakyti šio susitikimo raktinį žodį (angl. „word of the day“) .
 • Kai būsite paprašytas atlikti susitikimo įvertinimo dalį, atsistokite ir nueikite prie kalbėjimo pulto bei pristatykite kiekvieną kalbos vertintoją. Po kiekvieno įvertinimo padėkokite vertintojui už jo/jos pastangas.
 • Jeigu „Toastmaster“  susitikimo vadovas nepakviečia laikininko pristatyti savo ataskaitos, inicijuokite balsavimą už geriausią kalbėtoją (jeigu Jūsų klubas yra įsteigęs tokį apdovanojimą) – tai atlikite prieš individualių įvertinimų pateikimą.
 • Pateikite bendrą susirinkimo įvertinimą: naudokite savo pastabas, kurias užsirašėte pagal aukščiau pateiktas instrukcijas. Jūs galite aptarti įvertinimų kokybę. Ar jie buvo pozityvūs, optimistiški, padedantys? Ar jie nurodė tobulėjimo kelią? Tada pristatykite kiekvieną lyderio vertintoją. Po kiekvieno įvertinimo padėkokite vertintojui už jo/jos pastangas. 

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 2-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>