Pasiruoštų kalbų vertintojai

Žmonės tampa „Toastmasters“ klubų nariais norėdami patobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius, o šie įgūdžiai tobulinami per vertinimus. Nariai paruošia ir pristato savo kalbas pagal „Competent Communication“ (liet. „Kompetentinga komunikacija“) vadovėlių užduotis arba vykdydami „Competent Leadership“ (liet. „Kompetentinga lyderystė“) vadovėlio projektus atlieka lyderystės vaidmenis. Jūs galite tapti vertintoju ir vertinti kalbėtoją arba lyderį. Be savo žodinio įvertinimo, naudodami vadovėlyje pateiktus nurodymus, turėsite pateikti ir raštišką įvertinimą.  

Vertinimo vaidmuo suteikia galimybę treniruoti tokius savo įgūdžius kaip klausymas, kritiškas mąstymas, grįžtamojo ryšio suteikimas ir motyvacija. Vertinant kalbėtoją Jūsų tikslas yra padėti kalbėtojui tapti drąsesniu ir geresniu kalbėtoju. Vertinant lyderį Jūsų tikslas yra padėti lyderiui pasitikėti savimi, tapti produktyvesniu ir gebančiu vadovauti komandai siekiant įgyvendinti numatytų tikslų. Jums reikėtų susipažinti su vertinamojo įgūdžių lygiu, įpročiais bei manieromis. Bendras Jūsų pateikiamas įvertinimas turėtų būti skatinantis ir motyvuojantis kalbėtoją arba lyderį tobulėti.
 

Prieš susitikimą

 • Atidžiai peržiūrėkite „Effective Evaluation“ (liet. „Efektyvus vertinimas“) vadovėlį, kurį rasite savo naujo nario rinkinyje.
 • Pabendraukite su kalbėtoju arba lyderiu ir sužinokite, kurį vadovėlio projektą jis arba ji pristatys. Peržiūrėkite projekto tikslus ir išsiaiškinkite, ką kalbėtojas arba lyderis tikisi pasiekti.

  Kai kalbėtojas kalbą pristato:

 • Įvertinimas bus naudingas kalbėtojui arba lyderiui tik tuo atveju, jeigu įvertinimui tinkamai pasiruošite. Išnagrinėkite projekto  tikslus bei vadovėlyje pateiktas vertinimo instrukcijas. Atminkite, jog įvertinimo tikslas yra padėti žmonės tobulinti savo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius įvairiose situacijose. Aktyviai klausydamiesi ir švelniai/atsargiai pateikdami naudingus patarimus, Jūs motyvuosite narius daugiau dirbti ir tobulėti. Kada parodote kaip reikia tobulėti, Jūs atveriate kitiems duris į reikalingų įgūdžių tobulinimą.
   

Atvykus į susitikimą

 • Kai įeinate į susitikimo salę, suraskite kalbėtoją arba lyderį ir pasiimkite jo arba jos vadovėlį.
 • Trumpam susitikite su bendru vertintoju ir pasitikrinkite, koks yra vertinimo sesijos formatas. Tada dar kartą susiraskite kalbėtoją arba lyderį ir pažiūrėkite, ar jie turi kokių nors pageidavimų, į kuriuos turėtumėte atsižvelgti.
   

Susitikimo metu

 • Savo įspūdžius įrašykite vadovėlyje, drauge su atsakymais į įvertinimo klausimus. Būkite kiek įmanoma objektyvesnis. Atminkite, jog geras įvertinimas droviems nariams gali įkvėpti gyvybės ir jėgų, o prasti įvertinimai gali nuliūdinti tuos narius, kurie padarė viską, ką galėjo. Visada kalbėtojui arba lyderiui nurodykite būdus, kurie gali padėti jam tobulėti. 
 • Jeigu pateikiate žodinį įvertinimą, po pristatymo atsistokite ir pateikite įvertinimą. Savo įvertinimą pradėkite ir užbaikite paskatinimo arba pagyrimo fraze. Nors vadovėlyje būsite parašęs išsamius atsakymus į įvertinimo klausimus, neskaitykite nei klausimų, nei atsakymų. Jūsų žodinio įvertinimo laikas yra ribotas. Nebandykite savo kalba apimti per daug.
 • Pagirkite sėkmingą kalbą arba lyderystės užduoties įvykdymą ir būtinai pažymėkite, kas buvo gerai, kas pavyko sėkmingai. Pabrėžkite naudingus dalykus, tokius kaip šypsena ar humoro jausmas. Taip pat būtinai nurodykite kalbėtojui arba lyderiui akivaizdžias, rimtas klaidas: jeigu tai yra asmeniška, užrašykite, tačiau garsiai nesakykite. Jeigu kalbėtojas arba lyderis yra vertas, būtinai jį pagirkite ir taktiškai pateikite pasiūlymus tokiu būdu, kokiu pats norėtumėte juos išgirsti.
   

Po susitikimo

 • Lyderiui arba kalbėtojui grąžinkite vadovėlį su užpildytu atitinkamo kalbos projekto vertinimo instrukcijų lapu. Jeigu žodinio įvertinimo metu nepaminėjote, pridėkite paskatinimo žodį.
   

Šaltinis

 • „Effective Evaluation“  (liet. „Efektyvus vertinimas“) (Katalogas Nr. 202), įtraukta į Jūsų naujo nario rinkinį.

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 2-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>