Narystė klube

Įsitraukti į Toastmasters klubo veiklą ir tobulėti jums priimtinu tempu galite bet kuriame klubo veiklos susitikime. Vienintelis apribojimas - klubas vienu metu maksimaliai gali turėti 50 narių. Narystė klube galioja 6 mėn. Tad esant užpildytam klubui, Jums tektų palaukti iki atsilaisvins nario vieta.

Tapdami Toastmasters International ir Toastmasters Kaunas klubo nariais, asmenys PASIŽADA:

 • Reguliariai lankyti klubo susitikimus;
 • Ruošti visas savo kalbas kiek įmanoma geriausiu pagal savo galimybes lygiu. Kalbas ruošti pagal Komunikacijos, Lyderystės ir pažangesnių Toastmasters programų vadovuose pateiktus projektus;
 • Noriai pasiruošti nustatytiems vaidmenims ir vykdyti susitikimų užduotis;
 • Teikti klubo nariams naudingus ir konstruktyvius įvertinimus;
 • Padėti klubui išlaikyti teigiamą, draugišką aplinką, skatinančią visus narius mokytis ir augti;
 • Atlikti klubo pareigūno pareigas, kai tik to būna paprašytas;
 • Su klubo nariais ir svečiais elgtis pagarbiai ir mandagiai;
 • Kviesti svečius į klubo susitikimus, kad šie galėtų pamatyti Toastmasters klubų teikiamą naudą;
 • Tvirtai laikytis visų Toastmasters mokymo ir pripažinimo programos nurodymų ir taisyklių;
 • Elgtis dorai ir palaikyti aukštus etikos standartus visų Toastmasters veiklų metu.

Nario mokestis

Toasmasters Kaunas yra ne pelno siekianti organizacija.
Šiuo metu mūsų klube galioja šie mokesčiai:

Vienkartinis stojimo į klubą mokestis 30 Eurų.

Pusmetinis mokestis 60 Eurai.

Mokymosi metodinė medžiaga

Tapdami „Toastmasters Kaunas“ nariu, tuo pačiu tampate tarptautinės „Toastmasters International“ organizacijos nariais bei gaunate šios organizacijos parengtą pradinį, naujiems nariams skirtą mokymosi paketą anglų kalba (turime keletą vertimų lietuvių kalba).

Pradinį naujo nario paketą sudaro knygutės su teorine informacija:

 • Kompetetinga komunikacija (Competent Communication)
  t.y. 10 projektų su metodine informacija kaip rengti pasiruoštas kalbas ir kaip jas vertinti
 • Kompetetinga lyderystė (Competent Leadership)
  t.y. 10 projektų su metodine informacija kaip ugdyti lyderystės įgūdžius ir kaip vertinti pažangą
 • Balso projekcija (Your Speaking Voice)
 • Kūno kalba (Gestures: Your Body Speaks)
 • Efektyvus vertinimas (Effective Evaluation)
 • Kita informacija pakete - nario anketa, nario pasiekimų suvestinė

Mokymosi praktika ir vaidmenys

Kiekvienas „Toastmasters“ klubo susitikimas vyksta realios praktikos principu pagal iš anksto nustatytą dienotvarkę. Susitikimo dalyviai iš anksto pasiskirsto tam tikrais vaidmenimis  (vakaro šeimininkas, improvizacijų sesijos šeimininkas, improvizacijų kalbų vertintojai, pasiruoštų kalbų sakytojai, pasiruoštų kalbų vertintojai, laiko fiksuotojas, gramatikas, bendras vakaro vertintojas). Siūloma kiekvieną kartą pasirinkti vis kitokį vaidmenį – taip įgysite įvairiapusiškos patirties. 

Toastmasters klubo susitikimai

Toastmasters Kaunas susitikimai paprastai vyksta kas dvi savaites.