Gramatikas

Būdami gramatiku turėsite galimybę patobulinti ir išplėsti savo klausymosi įgūdžius. Jūsų pagrindinė pareiga - aptarti lietuvių kalbos vartojimą susitikimo metu.
 

Prieš susitikimą

 • Pasirinkite „susitikimo žodį“. Tai turėtų būti toks žodis, kuris padėtų nariams išplėsti savo žodyną, toks žodis, kuris būtų lengvai įtraukiamas į kasdienio bendravimo pokalbius, tačiau skiriasi nuo kitų žodžių, kuriuos žmonės paprastai naudoja išreikšdami savo mintis. Siūloma pasirinkti būdvardį arba prieveiksmį, kadangi jie lengviau pritaikomi nei daiktavardžiai ar veiksmažodžiai, tačiau galite pasirinkti bet kurį savo specialų žodį.
 • Pakankamai didelėmis raidėmis (kurias būtų galima įžiūrėti ir sėdint salės gale) atspausdinkite savo pasirinktą žodį, jo kalbos dalies pavadinimą (prieveiksmis, būdvardis, daiktavardis ir t.t.) ir trumpą apibrėžimą. Paruoškite sakinį, kuriame būtų pateiktas žodžio vartojimo pavyzdys.
   

Atvykus susitikimą

 • Salės priekyje (papildomai galima ir gale), taip, kad visi matytų, padėkite savo vizualinę pagalbinę priemonę.
 • Paimkite tuščią popieriaus lapą ir šratinuką, taip pasiruošite pastabų rašymui, arba iš pareigūno, palaikančio tvarką, t.y. seržanto, gaukite gramatiko registravimo žurnalo kopiją (jeigu Jūsų klubas tokį turi).
   

Susitikimo metu

 • Kai Jus pristatys prieš improvizacijų sesijos dalį, praneškite, koks yra „susitikimo žodis“, pateikite jo vartojimo pavyzdį, jo apibrėžimą, kokiai kalbos daliai jis priskiriamas ir paprašykite, kad visi vakaro dalyviai kalbėdami susitikimo metu jį panaudotų.
 • Trumpai paaiškinkite gramatiko vaidmenį.
 • Susirinkimo metu klausykite, kaip visi nariai vartoja žodžius. Surašykite keistų/netinkamai vartojamų žodžių pavyzdžius arba kalbos vartojimo klaidas (neužbaigti sakiniai; sakiniai, kurių viduryje pasikeičia mintis; netaisyklinga gramatika; neteisingi žodžių vartojimai r t.t.); būtinai pažymėkite, kas kokią klaidą padarė.
 • Pasižymėkite narius, kurie pavartojo „susitikimo žodį“ (arba iš jo išvestą žodį), pažymėkite tuos, kurie jį pritaikė tinkamai arba netinkamai.
 • Kai vertinimo dalies metu Jus pakvies bendras vertintojas, išeikite į sceną ir pateikite ataskaitą. Aiškindami kiekvieną klaidą stenkitės nurodyti kaip reikėtų sakyti teisingai, o ne aiškinti, kas buvo blogai. Apžvelkite kūrybingos kalbos naudojimą ir paskelbkite narius, kurie teisingai arba neteisingai panaudojo „susitikimo žodį“ (arba iš jo išvestą žodį).
   

Po susitikimo 

Savo užbaigtą/užpildytą ataskaitą atiduokite nariui, kuris atsakingas už dokumentų saugojimą (jeigu Jūsų klube toks yra).

Šaltiniai 

 1. Dienos žodis (Katalogo Nr. 1415);
 2. Dienos žodis II (Katalogo Nr. 1416).
   

"ah" fiksuotojas (priklauso Gramatiko vaidmeniui)

Šio vaidmens tikslas yra užfiksuoti ir pasižymėti žodžius ir garsus, kuriuos kaip „pagalbinę priemonę“ arba „pauzės užpildymo būdą“ naudoja nariai kalbėdami susitikimo metu. Tokiais žodžiais taip pat gali būti netinkami įterpiniai, tokie kaip „ir“, „na“, „bet“, „taigi“, „Jūs žinote“. Garsai gali būti tokie: „ah“, „hm“, „em“ ir pan. Taip pat turėtumėte pasižymėti, kada kalbėtojas kelis kartus pakartoja tą patį žodį ar frazę, pavyzdžiui: „aš, aš“ arba „tai reiškia, tai reiškia“.

Prieš susitikimą

 • Svečių patogumui paruoškite trumpą "ah" fiksuotojo pareigų apibūdinimą.

Atvykus į susitikimą

 • Paimkite šratinuką ir tuščią popieriaus lapą, ant kurio rašysite pastabas, arba tvarką palaikančio pareigūno paprašykite "ah" fiksuotojo registravimo žurnalo kopijos (jeigu Jūsų klubas tokią turi).
   

Susitikimo metu

 • Kai Jus pristatys prieš improvizacijų sesijos dalį, paaiškinkite, koks yra "ah" fiksuotojo vaidmuo. Kai kuriuose klubuose nariams, kurie nevykdo savo pareigų ir neatlieka tam tikrų dalykų ar padaro nusižengimus, yra taikomos nedidelės baudos. (Pavyzdžiui, nariams skiriamos baudos už tai, jog naudoja netinkamus žodelius pauzėms užpildyti, už tai, kad susirinkimo metu neįsisega „Toastmasters“ ženkliuko, ir t.t.) Jeigu Jūsų klubas taiko baudų sistemą, paaiškinkite baudų taikymo kriterijus.
 • Viso susirinkimo metu klausykite, ar kalbėtojai nedaro ilgų pauzių, nenaudoja netinkamų žodelių, kuriuos nariai naudoja siekdami užpildyti savo kalbas, nors tai yra visiškai nereikalingos sakinio struktūros dalys. Parašykite, kiek „pagalbinių“ žodelio ar garsų kiekvienas narys panaudojo visų susirinkimo dalių metu.
 • Kai įvertinimo dalies metu Jus pristatys bendras vertintojas, įženkite į sceną ir pateikite ataskaitą.
   

Po susitikimo 

 • Savo užbaigtą/užpildytą ataskaitą atiduokite nariui, kuris atsakingas už dokumentų saugojimą (jeigu Jūsų klube toks yra).

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 2-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>