Pasiruoštų kalbų kalbėtojai

Didžioji dalis susitikimo laiko skiriama trims arba daugiau kalbėtojų. Jų kalbos parengiamos remiantis „Competent Communication“ (liet. „Kompetentingas komunikavimas“) ir „Advanced Communucation“ (liet. „Pažangus komunikavimas“)  vadovėlių užduotimis.  

Kai esate pasiruoštų kalbų kalbėtojas, esminis, sėkmę užtikrinantis dalykas - pasiruošimas.

Kalbą pasiruoškite iš anksto namuose pagal Jūsų kalbos eilės numerio instrukcijas:

Prieš susitikimą

Patikrinkite susitikimo dienotvarkę (grafiką) ir pasižiūrėkite, kada Jūs kalbėsite. Norėdami iš programos gauti maksimalią naudą, kalbą ruoškite remdamiesi vadovėlyje pateikta tema (projektu). Kalbas pristatykite iš eilės, kadangi kiekviena tolesnė tema (projektas) pagrįsta įgūdžiais, kurie gauti ankstesnių temų (projektų) metu.

Prieš savo susitikimą paklauskite bendro vertintojo, koks yra Jūsų vertintojo vardas. Pakalbėkite su savo vertintoju ir aptarkite vadovėlio kalbą, kurią pristatysite. Taip pat aptarkite su vertintoju savo kalbos tikslus ir kitus asmeninius dalykus, kurie Jums rūpi. Pabrėžkite tuos kalbėjimo įgūdžius, kuriuos Jūsų manymu dar reikia tobulinti.  Į susirinkimą atsineškite savo vadovėlį.
 

Atvykus į susitikimą

 • Atvykite anksčiau. Prieš visiems atvykstant patikrinkite mikrofoną, apšvietimą. Taip išvengsite įvairių problemų, kurios gali sugadinti Jūsų kalbą.
 • Atsisėskite pirmose eilėse, taip galėsite lengvai ir greitai pasiekti kalbėtojo pultą.
 • Kruopščiai suplanuokite savo įžengimą į sceną ir kalbos įžangą.
 • Prieš prasidedant susirinkimui būtinai perduokite savo vadovėlį savo vertintojui.
 • Jeigu kalbos įžangos pats nerašėte, įsitikinkite, jog „Toastmasters" susitikimo vadovas Jums yra paruošęs gerą kalbos įžangą.
   

Susitikimo metu 

 • Visą dėmesį sutelkite į scenoje esančius kalbėtojus. Kitiems kalbant venkite nagrinėti savo kalbos pastabas.
 • Po pristatymo sklandžiai pakilkite nuo kėdės ir, kaip planuota, nueikite iki kalbėtojo pulto.
 • Pradėdami savo kalbą pareikškite padėką „Toastmasters“ susitikimo vadovui ir auditorijai („Toastmasters“ vadovams ir svečiams).
 • Baigdami savo kalbą, palaukite, kol prie pulto sugrįš „Toastmasters“ susitikimo vadovas, o tada grįžkite į savo vietą.
 • Savo kalbos vertinimo metu atidžiai klausykite ir įsiminkite naudingus patarimus, kurie padės sėkmingiau atlikti būsimas užduotis. Atkreipkite dėmesį į kitų narių pateikiamus pasiūlymus.

Po susitikimo

 • Iš savo vertintojo pasiimkite savo vadovėlį. Aptarkite su juo Jums rūpimus klausimus, jeigu vertinimo metu kilo neaiškumų, pasistenkite juos išsiaiškinti.
 • Vadovėlio pabaigoje turite gauti viceprezidento mokymams (arba kito klubo nario, jeigu Jūs esate viceprezidentas mokymams) įrašą apie temos (projekto) užbaigimą.
   

Šaltiniai

 1. „Competent Communication“ (liet. „Kompetentinga komunikacija) (Katalogo Nr. 225), įtraukta į Jūsų naujo nario rinkinį.
 2. „Your Speaking Voice“ (liet. „Jūsų kalbėjimo balsas“) (Katalogo Nr. 199), įtraukta į Jūsų naujo nario rinkinį.
 3. „Gestures: Your Body Speaks“ (liet. „Gestai: kalba Jūsų kūnas“) (Katalogo Nr. 201), įtraukta į Jūsų naujo nario rinkinį.
 4. „They‘re All Around Us“ (liet. „Jie visur aplink mus“) (Katalogo Nr. 1616). 

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 2-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>