Improvizacijų sesijos vadovas (kalbų ekspromtu šeimininkas)

„Toastmasters" programa turi tradiciją – susirinkimo metu kalba kiekvienas narys. Kalbų ekspromtu sesija yra ta susirinkimo dalis, kuri užtikrina šią tradiciją.

Šios dalies tikslas yra suteikti nariams progą pasisakyti bent vieną minutę ar daugiau. Kalbų ekspromtu šeimininkas paruošia ir pateikia temas; pageidaujamas maksimalus originalumas. Kiekvienam kalbėtojui gali būti paskiriama atskira tema arba narys gali atsitiktinai rinktis iš kelių pasiūlytų temų.

Prieš susitikimą

 • Drauge su „Toastmasters" susitikimo vadovu patikrinkite, ar yra pasirinkta susitikimo tema. Jeigu taip, paruoškite klausimus, kurie atitinka tą temą. Jeigu tema dar nepasirinkta, iš plataus pasirinkimo rato pasirinkite vieną temą. Idėjų galite pasisemti iš „The Toastmasters" žurnalo arba kitų leidinių. Nekartokite praėjusių savaičų improvizacijų sesijų tvarkaraščio temų idėjų.
 • Sužinokite, kas bus šio susitikimo kalbėtojai, vertintojai, bendras vertintojas ir susitikimo vadovas. Taip žinosite, į kokius kitus narius turėsite kreiptis. Programos dalyvius reikėtų kviesti kalbėti tik tuo atveju, jeigu klausimų/temų sesijos metu lieka laiko (kalbėtojai turėtų būti kviečiami vėliausiai).
 • Pasirinkite tokius klausimus, kurie įkvėptų kalbėtojus juos detaliai aiškinti, pateikti savo nuomonę ir t.t. Nepateikite per ilgų ar per sudėtingų klausimų. Suformuokite juos tokiu būdu, kad kalbėtojas aiškiai suprastų, apie ką norite kalbėti.
 • Jūsų komentarai turėtų būti trumpi. Jūsų užduotis yra suteikti galimybę kalbėti kitiems, o ne pačiam pateikti nedideles kalbas.
 • Atminkite, tvarkaraščių temos yra skirtos dviems tikslams siekti: visų pirma, jomis siekiama suteikti galimybę pasisakyti visiems sėdintiems salėje – ypatingai tiems, kurie nėra įtraukti į programą bei svečiams; ir antra, tvarkaraščių temos skirtos padėti žmonėms patiems savarankiškai mąstyti ir kalbėti.
   

Susitikimo metu

 • Po Jūsų pristatymo trumpai nurodykite tvarkaraščių sesijos tikslą.
 • Pristatykite tvarkaraščio temų programos planą. Jūsų pastabos turėtų būti glaustos, trumpos, tačiau entuziastingos.
 • Skatinkite kalbėtojus savo atsakymuose panaudoti gramatiko nurodytą "raktinį susitikimo žodį".
 • Įsitikinkite, jog visi supranta, kiek daugiausiai laiko jie gali skirti savo atsakymams ir kaip veikia laiko fiksavimo priemonės (jeigu to dar nenurodė laikininkas). 
 • Glaustai pateikite klausimą, tada pakvieskite narį, kuris turės atsakyti.
 • Tai padeda pasiekti dviejų tikslų: visų pirma, atkreipiamas visų dėmesys – kiekvienas narys galvoja, ką pasakytų/atsakytų, jeigu jis arba ji būtų pakviesta(-s) kalbėti; ir antra, tokiu būdu suteikiama ekspromto elemento vertė, kadangi kiekvienam suteikiama galimybė patobulinti savo klausymosi ir mąstymo įgūdžius.
 • Kalbėtojus kvieskite atsitiktine tvarka. Venkite klausinėti tokia tvarka, kokia nariai sėdi kambaryje. Kiekvienam dalyviui užduokite skirtingą klausimą. Neklauskite dviejų žmonių to paties dalyko, nebent paprašysite vieno pasakyti argumentus „už“, o kito – argumentus „prieš“.
 • Stebėkite, kiek iš viso laiko praėjo! Pažvelkite į atspausdintą grafiką ir pažiūrėkite, kiek laiko skirta tvarkaraščio klausimams – atitinkamai nustatykite klausimų skaičių, kuris leistų savo susitikimo dalį baigti laiku. Net jeigu Jūsų dalis prasidėjo vėliau, stenkitės užbaigti laiku ir taip išvengti viso susitikimo laiko viršijimo.
 • Jeigu Jūsų klubas įteikia geriausio improvizacijų sesijos kalbėtojo apdovanojimą, improvizacijų sesijos pabaigoje paprašykite laikininko pateikti ataskaitą, narių balsuoti už geriausią tvarkaraščio klausimo kalbėtoją ir perduokite jų balsus pareigūnui palaikančiam tvarką arba balsus skaičiuojančiam asmeniui. Jeigu klubas turi tvarkaraščio klausimų vertintoją, paprašykite jo arba jos ataskaitos ir grąžinkite susirinkimo valdymą susitikimo vadovui.  

Šaltiniai

 1. „Patterns in Programming“ (liet. „Programavimo modeliai“) (Katalogo Nr. 1314);
 2. „Think Fast“ (liet. „Galvok greitai“) (Katalogo Nr. 1315), tvarkaraščio klausimų vadovėlis;
 3. „Stand Up and Speak! Table Topics Game“ (liet. „Atsistok ir kalbėk! Tvarkaraščio klausimų žaidimas“) (Katalogo Nr. 1316);
 4. „Tabletalk“ (liet. „Užstalės pašnekesys“), (Katalogo Nr. 1318). 

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 2-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>