2. Kritinis mastymas

 

Antrojo “Kompetentingosios lyderystės” programos projekto „Kritinis mąstymas“ santrauka

Lyderis prieš veikdamas surenka informaciją, analizuoja, interpretuoja ją ir stengiasi suprasti. Kritiškai mąstantys žmonės kvestionuoja, ką jie perskaitė ar išgirdo, įvertina informacijos kokybę ir naudoja loginius argumentus tam, kad galiausiai padarytų išvadas. Kritiškai mąstantys žmonės  paprastai priima geresnius sprendimus. Jūs galite išmokti kritiškai mąstyti, remdamiesi žemiau pateiktais patarimais.

Projekto „Kritinis mąstymas“ tikslai:

  • Nustatyti esamus Jūsų mąstymo įgūdžius;
  • Laikytis 9 kritinio mąstymo patarimų:

1.    Būkite informuoti. Surinkite informaciją iš įvairių šaltinių. Knygos, žurnalai, laikraščiai yra geri informacijos šaltiniai. Konsultavimasis su kolegomis taip pat yra labai vertingas.
2.    Susilaikykite nuo per greito sprendimo priėmimo. Įvertinkite, ar jūs turite visus faktus ir duokite sau laiko pagalvoti ir paanalizuoti juos. Greitais sprendimais galite vėliau pasigailėti.
3.    Būkite atviro proto. Jūs galite rasti, išgirsti tokią informaciją, kuri pakeis jūsų požiūrį į problemą.
4.    Užduokite klausimus. Nedarykite išankstinių prielaidų. Užduodant klausimus, kurie prasideda „kodėl?“ ir „kaip?“ padės jums gauti daugiau informacijos.
5.    Būkite sau sąžiningi. Pripažinkite savo šališkumą ir neleiskite jam paveikti jus.
6.    Pasverkite nuomones ir faktus. Būkite atsargūs suteikdamas daugiau reikšmės nuomonėms nei faktams. Kai kas gali pasakyti, kad palaiko tam tikrą poziciją, bet priežastis to gali būti asmeninės simpatijos, o ne esantys faktai dėl šios pozicijos.
7.    Būkite atkaklūs. Jūs galite susidurti su nepasitenkinimu, spaudimu, bet stenkitės nepasiduoti.
8.    Būkite organizuoti. Rūšiuokite gaunamą informaciją. Užsirašykite įdomias vietas ir pasižymėkite, ką norėtumėte pastudijuoti giliau.
9.    Atsižvelkite ir išanalizuokite visas galimybes. Tai yra pats svarbiausias dalykas kritiniame mąstyme.  Išanalizavę  visas galimybes, jūs galite nuspręsti, kurios yra geriausios.

  • Praktikuoti kritinio mąstymo įgūdžius atliekant žemiau nurodytus vaidmenis klubo susitikime

Projekto „Kritinis mąstymas“ reikalavimai - atlikti 2 vaidmenis iš nurodytų  3: