1. Klausymasis ir lyderystė

 

Pirmojo “Kompetentingosios lyderystės” programos projekto „Klausymasis ir vadovavimas“ santrauka

Klausymasis yra svarbus lyderystės įgūdis. Geras klausymasis padeda jums suprasti esminius klausimo ar problemos aspektus, priimti sprendimus, spręsti konfliktus ir būti kūrybingam. Klausymosi įgūdžiai taip pat vaidina svarbų vaidmenį komandos kūrime.

Projekto „Klausymasis ir vadovavimas“ tikslai:

  • Nustatyti, kokie šiuo metu yra jūsų klausymosi įgūdžiai;
  • Laikytis septynių gero klausymosi patarimų:
  1. Išlaikykite atvirą protą. Venkite išankstinių prezumpcijų ir vertinimų, kol kalbėtojas dar nebaigė kalbėti;
  2. Palaikykite akių kontaktą. Parodykite kalbėtojui visą savo dėmesį.
  3. Stebėkite savo kūno kalbą. Atsipalaiduokite. Nelaikykite sukryžiuotų rankų ir kojų, nebarbenkite pirštais ir nedarykite kitų nervingų judesių. Vietoj to, palinkite į kalbėtoją ir kai būna tinkamas momentas, – palinksėkite arba nusišypsokite.
  4. Klausykite, kad išgirstumėte pagrindines idėjas ir visiškai suprastumėte.
  5. Perfrazuokite tai, ką kalbėtojas sakė. Tai parodo, kad jūs supratote, ką kalbėtojas kalbėjo ir leidžia jam paaiškinti vietas, kurias jūs nesupratote. Pavyzdžiui, jūs galite pasakyti: „Jei aš supratau teisingai, pagrindinė pavėlavimo priežastis yra…“
  6. Užduokite klausimus. Klausimai patvirtina, kad jūs suprantate ir padeda gauti daugiau informacijos.
  7. Įvertinkite. Kada kalbėtojas baigia kalbą, prieš dėstant savo mintis rūpestingai pagalvokite apie tai, ką kalbėtojas kalbėjo.
  • Praktikuoti  klausymo įgūdžius atliekant žemiau nurodytus klubo susitikimo vaidmenis.

Projekto „Klausymasis ir vadovavimas“ reikalavimai – atlikti šiuos 3 klubo susitikimo vaidmenis: