10. Komandos formavimas

 

Dešimtojo “Kompetentingos lyderystės” programos projekto “Komandos formavimas” santrauka

Komandos duoda daug naudos. Komandos nariai turi įvairias žinias ir įgūdžius, kas lemia kūrybiškumą ir didesnį našumą. Kai suformuojama gera komanda, lyderis turi daugiau laiko, kurį gali skirti vadovavimo klausimams. Komandos nariai turi būti kruopščiai parinkti, apmokomi ir skatinami atvirai aptarti problemas su jumis ir su kitais komandos nariais.

Projekto „Komandos formavimas“ tikslai:

 • Nustatyti turimus komandos formavimo įgūdžius;
 • vadovautis pateiktais komandos formavimo patarimais.
 • ugdyti komandos formavimo įgūdžius atliekant nurodytus klubo vaidmenis.

Tavo kaip lyderio vaidmuo

Lyderis vertinamas pagal tai, kaip dirba jo komanda. Dirbti su komanda reiškia, kad jūs, kaip komandos vadovas, privalote mažiau skirti dėmesio tam, ką galite atlikti pats, o daugiau – kaip jūs galite įgalioti kitus dirbti. Jūsų sėkmė priklauso nuo jūsų sugebėjimo padėti komandos nariams įsivaizduoti  norimą rezultatą ir pasidalinti savo entuziazmu dėl šio rezultato. Jūs privalote sugebėti paskirstyti darbus ir leisti jiems dirbti. Jūs susilauksite didesnės sėkmės, jei sudarysite sąlygas kiekvienam kiek įmanoma daugiau prisidėti savo darbu. Jūsų vaidmuo yra įkvėpti ir leisti komandos nariams prisiimti daugiau atsakomybės, įgaliojimų ir savarankiškumo.

Formuojant komandą

Komandos formavimas reikalauja daug jėgų. Komandos nariai turi būti kruopščiai parenkami ir apmokomi, dažnai jie privalo keisti savo pažiūras ir elgesį. Šie šeši žingsniai padės jums suorganizuoti efektyvią komandą:

 1. Pasirinkite tinkamus komandos narius. Žinoma, jūs norite turėti komandos narius, kurie jau turi reikiamus įgūdžius ir žinias. Siekite pasirinkti tuos, kurie yra kompetentingi ir patikimi. Jūs taip pat turėtumėte ieškoti žmonių, kurie yra motyvuoti, entuziastingi, atkakliai dirbantys, protingi bei gerai dirbantys komandoje.
 2. Aptarkite tikslus. Aptarkite su komandos nariais bendrus tikslus, kurių jie sieks, aptarkite,  kaip šie tikslai siejasi su organizacijos tikslais. Tuomet leiskite komandai nustatyti savo specifinius tikslus.  Jei paaiškinsite organizacijos tikslus ir kaip komandos pastangos padės pasiekti šiuos tikslus bei leisite komandai pačiai nusistatyti savo tikslus, tikėtina, kad tuomet komandos nariai jaus didesnę atsakomybę vykdydami reikalingas užduotis.  Jie bus įsipareigoję ir entuziastingi dirbdami.
 3. Nustatykite kriterijus. Sutarkite dėl kriterijų ir procedūrų, kurių privalu komandai laikytis. Kaip komandos nariai bendraus tarpusavyje ir su jumis? Kaip bus sprendžiamos problemos? Kas bus įgaliotas priimti sprendimus?
 4. Sukurkite veiksmų planą. Kartu su komanda sukurkite realistišką veiksmų planą, kuris padės pasiekti tikslus. Paskirkite užduotis ir pareigas. Jūs ir komandos nariai turi žinoti, kas už ką atsakingas. Užtikrinkite, kad visos pareigos būtų paskirstytos ir kiekvienas komandos narys žinotų, kaip jų pareigos susijusios su kito nario pareigomis bei komandos tikslais.
 5. Nustatykite kontrolę. Sutarkite, kaip jūs stebėsite komandos darbą ir kaip dažnai tai darysite. Pavyzdžiui, ar jums reikės komandos narių ataskaitų ar pakaks to, kiek jūs pats asmeniškai stebėsite.
 6. Didinkite komandos pasitikėjimą vienas kitu. Komandos nariai turi laisvai kalbėtis tarpusavyje ir su jumis, bendrauti kaip lygūs su lygiais. Toks atviras bendravimas priklauso nuo pasitikėjimo vienas kitu. Pasitikėjimas vienas kitu didėja, kai komandos nariai dalinasi savo patirtimi, atranda vienas kito silpnąsias ir stipriąsias vietas ir parodo, kad jais galima pasitikėti vykdant jiems pavestas užduotis. Pasitikėjimas vienas kitu didėja, kai komandos nariai yra teisingi, atviri ir sugebantys išklausyti.


Projekto „Komandos formavimas“ reikalavimai

Arba atlikti abu šiuos vaidmenis:

Arba atlikti vieną iš šių vaidmenų:

 • Narystės kampanijos pirmininkas;
 • Viešųjų ryšių kampanijos pirmininkas;
 • Kalbų konkurso pirmininkas;
 • Specialaus klubo renginio pirmininkas;
 • Klubo naujienlaiškio ar klubo internetinio tinklapio redaktorius.