9. Mentorystė

 

Devintojo „ Kompetentingos lyderystės” programos  projekto „Mentorystė” santrauka:

Mentorius – sėkmingas profesinėje veikloje ar labiau patyręs asmuo, kuris kitam žmogui susitartą laiką teikia savo paramą konsultuodamas įvairiais gyvenimo ir veiklos klausimais.

Mentorius atpažįsta žmogų, kuris turi mažiau patirties, ir padeda ugdyti to asmens galimybes ir talentus, pagelbėja jam sėkmingai atlikti tam tikras užduotis. Lyderiai yra mentoriai. Mentorius pateikia žmogui siūlymus kaip tobulinti įgūdį, padeda asmeniui atpažinti dalykus, kuriuos reikia tobulinti, duoda naudingų patarimų, skatina žmogų pačiam priimti sprendimus.

Projekto „Mentorystė“ tikslai:

 • Nustatyti turimus mentorystės įgūdžius;
 • Vadovautis pateiktais mentorystės patarimais.

Mentorystė turi tokius privalumus:

 • Padeda organizacijoje sumažinti žmonių kaitą. Daug žmonių palieka organizaciją, jei jų karjera nesiklosto taip, kaip jie tikėjosi. Mentorius padeda žmogui karjeroje ir taip įtikina jį pasilikti. Tai pasireiškia ir jūsų toastmasters klube. Nauji svečiai ir nariai, kurie turi mentorius, dažniausiai noriai lanko klubo susitikimus ir lieka klube.
 • Padeda ugdyti talentą. Dažnai organizacijos susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Mentoriai gali užpildyti šią spragą, ieškodami ir apmokydami kitus.
 • Padeda ugdyti lyderius. Lyderiai turėtų ruošti kitus žmones lyderio pozicijoms. Organizacijai turint daugiau lyderių, reiškia, kad ji turi didesnį rezervą kvalifikuotų darbuotojų, galinčių prisiimti atsakomybę dėl organizacijos veiklos.

Mentoriaus savybės:
Efektyvūs mentoriai pasižymi tam tikromis savybėmis. Mentoriai yra:

 • Prieinami. Jūs turite turėti laiko, kad galėtumėte jį paskirti stebėdami asmenį, klausydami jo įdėmiai ir pasiūlydami patarimus.
 • Kantrūs. Žmonės mokosi skirtingais tempais, kai kuriems reikia didesnės pagalbos.
 • Jautrūs. Taktiškumas ir diplomatiškumas yra ypatingai svarbūs. Būnant mentoriumi, jūsų vaidmuo yra motyvuoti ir drąsinti.
 • Pagarbūs. Kiekvienas žmogus yra skirtingas. Mentorius gerbia skirtingumus, esančius tarp jo ir kitų.
 • Yra gerbiami. Mentoriai yra gerbiami, net ir tų, kurie užima aukštesnes pareigas, ar net žmonių, kurie nepriklauso organizacijai.
 • Lankstūs. Ne visada viskas vyksta pagal planą. Jūs turite prisitaikyti prie įvairių situacijų, ir priimti, jei jūsų „mokinys“ nusprendžia kitaip, nei jūs galvojate.
 • Turintys žinių. Prieš padėdami kitiems, jūs turite patys turėti žinių ir patirties.
 • Pasitikintys. Jūs turite būti pasikliaujantys savimi ir draugiški.
 • Geri klausytojai. Mentorius klauso įdėmiai. Kartais vien klausymasis, nepereinat prie problemos sprendimo, gali labai padėti, nes jūs suteikiate žmogui galimybę pačiam apibrėžti problemą ir paaiškinti aplinkybes.
 • Besidomintys kitais. Jums turi rūpėti kiti žmonės ir turite tikrai norėti padėti jiems.

Kaip būti geru mentoriumi?
Mentorius suteikia pozityvią, palaikančią atmosferą, kuri naudinga žmogui. Jūs galite suteikti tokią atmosferą:

 • Pasiūlydami galimybes tobulinti tam tikrą įgūdį. Pasiūlykite žmogui įvykdyti tam tikrą projektą ar vaidmenį, kuris padės išlavinti reikiamą įgūdį. Parekomenduokite straipsnį ar knygą apie šio įgūdžio lavinimą.
 • Padėdami asmeniui atpažinti tobulintinus dalykus. Dažnai egzistuoja didelis skirtumas tarp žmogaus turimų įgūdžių ir įgūdžių, kurių reikia, kad jis įvykdytų tam tikrą projektą, arba yra būtini būsimai jo karjerai. Atkreipkite dėmesį į šį trūkumą, tuomet leiskite pačiam žmogui atrasti tai, ties kuo jiems reikėtų padirbėti.
 • Duodami naudingus patarimus. Pasiūlykite idėjas arba informaciją, jei jūsų paprašo, jei tai padės asmeniui priimti reikalingus sprendimus. „Tau būtų naudinga pasižiūrėti į praeitų metų veiklos duomenis“.
 • Būdami sektinu pavyzdžiu. Mes visi klausomės žmogaus, kurį gerbiame ir žavimės. Žinokite, kad žmonės visada atkreips dėmesį į tai, kaip jūs išlaikote sunkumus ir priimate iššūkius.
 • Padrąsindami žmones patiems galvoti. Nespręskite už mokinį jo problemų. Vietoj to, padrąsinkite jį pačiam ieškoti galimų sprendimų. „ Tu turi kelis galimus sprendimus. Kuris iš jų tau būtų tinkamesnis?“

Projekto „Mentorystė“ reikalavimai – atlikti vieną iš šių 3 vaidmenų:

 • Naujo svečio ar nario mentorius;
 • Patyrusio nario mentorius;
 • Patyręs lyderystės vadovas.

Mentoriaus vaidmuo Toastmasters Kaunas klube

 

Dažniausiai nauji svečiai ar nariai prisijungia prie Toastmasters Kaunas klubo veiklos, kadangi turi viešo kalbėjimo baimę ir nori ją nugalėti. Jiems reikia praktinių patarimų iš kažko (t.y. mentoriaus), kas iš tikrųjų supranta Toastmasters Kaunas klubo programą, jiems taip pat reikia psichologinės paramos. Naujam klubo nariui mentorius skiriamas 6 mėn. laikotarpiui.

Mentoriaus atsakomybė, kai paskiriamas mentorius naujajam Toastmasters Kaunas klubo svečiui ar nariui:

Pirmojo klubo susitikimo metu su naujuoju klubo svečiu ar nariu, kai Jums paskirtas mentoriaus vaidmuo:

 1. Sėdėkite šalia naujojo klubo svečio ar nario, paaiškinkite klubo susitikimo programos įvairovę –  Ekspromto kalbų sesiją, pasiruoštų kalbų sesiją, įvertinimus ir atsakykite į klausimus, kuriuos Jums užduos naujasis klubo svečias ar narys;
 2. Paaiškinkite kaip užsirašyti klubo susitikimo vaidmenims.  Jeigu naujasis klubo svečias/narys užsirašęs vaidmeniui, tą vakarą klubo susitikime dalyvauti negali, praneškite į ką turėtų kreiptis ir pranešti, jog klubo susitikime nedalyvaus;
 3. Skatinkite naująjį svečią ar narį kuo greičiau užsirašyti Ledlaužio kalbai (pirmajai kalbai);
 4. Pakonsultuokite naująjį svečią ar narį kaip pasiruošti pirmajai kalbai.


Kitų klubo susitikimų metu:

 1. aprūpinkite naujoką metodine Toastmasters Kaunas medžiaga, papasakokite kaip pasiruošti kalboms, kitiems vaidmenims;
 2. suteikite pozityvų grįžtamąjį ryšį, pradžioje naujajam klubo svečiui ar nariui svarbus psichologinis palaikymas;
 3. paaiškinkite apie atsakomybę, kuri kyla dalyvaujant klubo veikloje. Narystė klubo veikloje, suteikia galimybę sakyti kalbas, atlikti įvairius vaidmenis, augti, tobulėti, mokytis, taip pat įpareigoja prisidėti prie klubo sėkmės bei padėti kitiems klubo nariams tapti sėkmingiems, tobulėti. Narystė įpareigoja laikytis Toastmasters klubo narių pasižadėjimo.
 4. padėkite pasiruošti kalboms, užtikrinkite grįžtamąjį ryšį, kad naujokas tobulėtų.


Galiausiai:

 1. Papasakokite naujokui kokią naudą Jūs gavote, dalyvaudamas (a) klubo veikloje. Jūs esate įrodymas, kad naujasis klubo narys gali pasiekti savo tikslus;
 2. Klubo susitikimo metu praneškite naujokui apie jo progresą, toks pripažinimas parodo, jog klubas rūpinasi naujoko tobulėjimu ir skatina naująjį svečią ar narį pasilikti, toliau dalyvauti klubo veikloje;
 3. Papasakokite apie klubo pareigūnų veiklą (klubo prezidento, viceprezidento mokymams, viceprezidento narystei, viceprezidento viešiesiems ryšiams, sekretoriaus, iždininko, seržanto pareigas), pasakykite naujajam klubo svečiui ar nariui, jog jis gali tobulinti šiame klube  ne tik kalbėjimo įgūdžius, taip pat ir lyderystės įgūdžius (išmokti planuoti, motyvuoti, valdyti ir t.t.)


Kai mentorius paskirtas patyrusiam klubo nariui:

Kai jūs esate mentorius, patyrusiam klubo nariui, jūsų atsakomybė šiuo atveju skiriasi priklausomai nuo to ką jūsų mokinys nori išmokti. Pavyzdžiui, mokinys nori patobulinti lyderystės įgūdžius arba nori išmokti naudoti daugiau humoro savo kalboje.

Jūs galite padėti patyrusiam nariui, remiantis žemiau išvardintais principais:

 • pateikite savo įžvalgas, perduokite savo patirtį;
 • stebėkite ir įvertinkite nario pastangas tobulėti, klausykite bei suteikite grįžtamąjį ryšį;
 • parekomenduokite perskaityti knygas, klausyti įrašus ar pasiūlykite kitą medžiagą, kuri jūsų nuomone bus naudinga;
 • galite pasiūlyti patyrusiam klubo nariui kreiptis į kokį nors kitą žmogų, kuris galėtų pagelbėti konkrečiu klausimu.


SVARBU:

Kai dirbsite su jums paskirtu naujuoju klubo nariu ar patyrusiu klubo nariu, atminkite jūsų funkcija yra padėti išmokti mąstyti bei sėkmingai veikti naujajam klubo nariui ar patyrusiam klubo nariui.

Nesakykite, naujajam klubo nariui ar patyrusiam klubo nariui ką jam daryti, o leiskite naujajam klubo nariui ar patyrusiam klubo nariui veikti savarankiškai. Tiesiog juos orientuokite ir suteikite grįžtamąjį ryšį.

Jeigu norite būti sėkmingu mentoriumi, jūs privalote būti:

 • Laisvas, per daug neužsiėmęs. Jūs turite turėti laiko praleisti su klubo nariu mažiausiai 15 minučių į savaitę arba daugiau laiko padedant ruoštis kalboms ir atsakyti į užduodamus klausimus;
 • Kantrus;
 • Jautrus. Svarbiausia yra taktiškumas ir diplomatija;
 • Pagarbus. Kiekvienas yra skirtingas;
 • Lankstus;
 • Išmanantis;
 • Pasitikintis;
 • Geras klausytojas;
 • Rūpintis kitais. Iš tikrųjų norėkite padėti.