7. Vadovavimo įgūdžių ugdymas

 

Septintojo “Kompetentingos lyderystės” programos projekto “Vadovavimo įgūdžių ugdymas” santrauka:

Vadovas nustato komandos struktūrą, kad komanda galėtų efektyviai veikti, užtikrina, kad ši struktūra veiktų ir pašalina kliūtis, kurios gali trukdyti pažangai. Vadovas taip pat sprendžia konfliktus, kurie yra neišvengiami, kai du ar daugiau žmonių turi dirbti kartu. Geri vadovavimo įgūdžiai padeda komandai sėkmingai pasiekti tikslus.

Projekto „Vadovavimo įgūdžių ugdymas“ tikslai:

 • Nustatyti turimus vadovavimo įgūdžius;
 • Vadovautis pateiktais vadovavimo patarimais.

Vadovas turi patirties bendrauti su žmonėmis ir supranta žmogaus prigimtį bei kaip dirba komanda. Vadovavimo procesas apima:

 • Stebėjimą. Stebėkite, kaip komanda dirba kartu. Būkite pastabus galimoms problemoms, kurių komanda kol kas nepastebi. Stebėkite, kaip komanda sprendžia nesutarimus.
 • Klausymą. Klausykite, kaip komandos nariai kalba tarpusavyje ir su jumis. Ar jie laisvai keičiasi idėjomis? Ar jie kalbasi, nepaisydami savo skirtingų požiūrių?
 • Klausimų uždavimą. Kartais laiku užduotas klausimas gali padėti komandai suprasti problemos esmę ir išspręsti ją.
 • Komandos palaikymą siekti uždavinių. Kartais komanda nukrypsta į šoną. Vadovas padeda komandai žiūrėti į priekį, nepaisant dabartinės neaiškios situacijos.

Konfliktų sprendimas

 • Leiskite abejoms pusėms kalbėti. Kiekvienas komandos narys turėtų pasakyti savo požiūri apie susidariusią situaciją. Pasakykite, kaip konfliktas veikia komandos darbą ir kaip trukdo komandai siekti tikslų. Pradžioje nustatykite diskutavimo taisykles – kad negalima pertraukinėti kalbėtojo, negalima kelti balso bei plūsti.
 • Ieškokite dalykų, dėl kurių sutariama.Visos pusės paprastai sutaria dėl kai kurių dalykų. Tai galėtų būti bendri tikslai, interesai ar vertybės.
 • Ieškokite dalykų, dėl kurių nesutariama. Nustatykite kiekvienos pusės esminius skirtumus, ir aptarkite juos, kad galėtumėte surasti tikrąją problemos priežastį.
 • Ieškokite sprendimų. Visos pusės dirba kartu sudarydamos sąrašą galimų sprendimų.
 • Suraskite sutarimą. Visos pusės peržiūri sąrašą galimų sprendimų ir pasirenka geriausią.

Bendro sutarimo pasiekimas
Vadovas bendrą sutarimą pasiekia taip:

 • Pateikia problemą. Vadovas pateikia problemą ir dalyviai turi galimybę užduoti klausimus. „Mūsų klubo susitikimams esama vieta mums daugiau nesuteikiama, todėl turime surasti naują. Mes turime kelias kitas galimas vietas, bet nė viena iš jų nėra taip patogiai įrengta kaip dabartinė. Mes esame čia, kad aptartume ir nuspręstume, kuris variantas mūsų klubui tinkamiausias. Ar bus klausimų?“
 • Nubrėžia gaires, kaip grupė galėtų pasiekti sutarimą. „Aš pateiksiu visus pasiūlymus, po to mes aptarsime jų privalumus ir trūkumus. Galiausiai nuspręsime, kuri vieta mums geriausia“.
 • Pasiūlo diskutuoti. Vadovas pasiūlo dalyvius pateikti savo nuomones, idėjas ir pasiūlymus.
 • Nustato prioritetus. Diskusija gali išsiplėsti bei nukrypti ne į esminius dalykus. Grupė turi nustatyti prioritetus ir skirti didžiausią dėmesį jiems. „Bendruomenės centras užsidaro 19 val., o mūsų susitikimai prasideda 19.30. Jeigu mes norime ten rengti susitikimus, mes turėtume pakeisti susitikimų laiką. Kaip svarbus susitikimų laikas mūsų nariams?“
 • Nustato dalykus, dėl kurių sutariama. Suraskite aspektus, dėl kurių visi sutaria. „Tai visi sutinka, kad patogi susitikimų vieta yra svarbu“.
 • Nustato dalykus, dėl kurių kyla abejonių. Paklauskite dalyvių apie jiems kilsiančius nepatogumus: „Elžbieta susirūpinusi dėl parkavimosi vietos prie centro pastato“.
 • Paprašo patikti alternatyvius pasiūlymus. „Ar kas nors turi idėjų dėl galimos susitikimų vietos?“
 • Aptaria alternatyvius pasiūlymus, vėl nustato dalykus, dėl kurių sutariama ir dėl kurių abejojama. „Linas teigia, kad biblioteka prie Gedimino prospekto turi konferencijų salę. Ką apie tai galvoja kiekvienas iš mūsų?“
 • Kuomet matyti, jog visos abejonės išspręstos, paragina priimti sutarimą. Jei niekas nepateikia prieštaravimų ar susirūpinimų, reiškia grupė pasiekė sutarimą. „Atrodo kad bendruomenės centras būtų geriausia vieta organizuoti mūsų klubo susitikimus“.
 • Praktikuoti vadovavimo įgūdžius atliekant žemiau nurodytus vaidmenis klubo susitikime.

Projekto „Vadovavimo įgūdžių ugdymas“ reikalavimai – atlikti bet kuriuos 2 vaidmenis iš šių 4 vaidmenų: