Kompetentingo vadovo (Competent Leadership) projektų forma

09/04/2009 00:00

Vaidmuo

Projektas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pasiruošta kalba

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

Pasiruoštos kalbos vertintojas

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

Laiko fiksuotojas

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Gramatikas

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

Ah-counter

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos ekspromtu sakytojas (kalbėtojas)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbų eksprotu šeimininkas

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

Vyriausias vertintojas

 

X

X

 

X

 

X

X

 

X

Susitikimo vadovas (vakaro šeimininkas)

 

 

 

X

X

 

X

X

 

X

Padėti organizuoti klubo kalbų varžybas

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Klubo kalbų varžybų pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Padėti organizuoti specialų klubo renginį

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Specialaus klubo renginio pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Padėti organizuoti klubo viešųjų ryšių kampaniją

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Klubo viešųjų ryšių kampanijos pirmininkas