Kompetetinga lyderystė

Metodinė medžiaga "Kompetetinga lyderystė" (angl. Competent Leadership) susideda iš 10 projektų, kuriuos vykdant ugdomi lyderystės įgūdžiai Toastmasters klubo susitikimuose.

Žemiau pateikiama tik santrauka. Pilną informaciją rasite nario pakete. 

1. Klausymasis ir lyderystė

(angl. Listening and Leadership)

Klausymasis yra svarbus lyderystės įgūdis. Gerų klausymosi įgūdžių pagalba lyderiai atrenka reikiamą informaciją, išsiaiškina ir aiškiai pateikia problemas, formuluoja sprendimus, skatina komandinį darbą.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti jau turimus Jūsų klausymosi įgūdžius.
 • Susipažinti su 7 žingsniais, padedančiais tapti geresniu klausytoju.
 • Treniruoti klausymosi įgūdžius.
   

Plačiau apie "Klausymasis ir lyderystė" >>
 

2. Kritinis mąstymas

(angl. Critical Thinking)

Lyderiai, pasižymintys kritiniu mąstymu, daro geresnius sprendimus. Jie kelia klausimus apie tai, ką  perskaitė ar išgirdo, toliau nustato informacijos kokybę ir naudoja loginius argumentus išvadoms sudaryti. Lyderis surenka informaciją, ją analizuoja, interpretuoja, įsisavina ir ima veikti.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti jau turimus Jūsų mąstymo įgūdžius.
 • Treniruoti kritinio mąstymo įgūdžius.
   

Plačiau apie "Kritinis mąstymas" >>
 

3. Grįžtamojo ryšio suteikimas

(angl. Giving Feedback)

Tinkamai suteikiamas grįžtamasis ryšys gali išvaduoti nuo streso, pagerinti tarpasmeninius santykius, skatinti pasitikėjimą ir pagarbą lyderiui ir komandai. Komandų nariams reikia žinoti, ką jie daro gerai, ką daro ne taip gerai, kaip jie gali tai ištaisyti.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti Jūsų turimus grįžtamojo ryšio suteikimo įgūdžius.
 • Susipažinti su efektyvaus grįžtamojo ryšio suteikimo žingsniais.
 • Treniruoti grįžtamojo ryšio suteikimo įgūdžius.
   

Plačiau apie "Grįžtamojo ryšio suteikimas" >>
 

4. Laiko valdymas

(angl. Time Management)

Laiko valdymo įgūdžiai padeda lyderiams pasiekti kiek įmanoma geriausių rezultatų turimo laiko rėmuose. Projektus ir užduotis galite vykdyti daug veiksmingiau, nustatydami ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus, sudarydami kasdieninių darbų sąrašus,  prioritizuodami juos, sudarydami planus, deleguodami, palikdami laiko netikėtoms užduotims, valdydami pertraukimus ir t.t.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyt Jūsų dabartinius laiko valdymo įgūdžius.
 • Susipažinti su efektyvaus laiko valdymo žingsniais.
 • Treniruoti laiko valdymo įgūdžius.
   

Plačiau apie "Laiko valdymas" >>
 

5. Planavimas ir įgyvendinimas

(angl. Planning and Implementation)

Planavimo procesas verčia lyderius žvelgti toliau jų kasdieninės veiklos ribų ir galvoti apie tai, ką jie nori įvykdyti ateityje. Šis procesas apima tikslų ir uždavinių nustatymą, planų ir tvarkaraščių parengimą šioms užduotims vykdyti. Rezultatas – planas, kuris lyderiui ir komandai suteikia kryptį.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti jau esamus planavimo ir įgyvendinimo įgūdžius
 • Identifikuoti planavimo ir įgyvendinimo proceso žingsnius
 • Treniruoti planavimo ir įgyvendinimo proceso įgūdžius atliekant įvairius klubo vaidmenis
   

Plačiau apie "Planavimas ir įgyvendinimas" >>
 

6. Organizavimas ir delegavimas

(angl. Organizing and Delegating)

Lyderiai turi užtikrinti jų komandos organizuotumą ir gebėjimą užbaigti iškeltus tikslus bei uždavinius.  Jie turi sudaryti struktūrą, kurioje veiks komanda. Lyderiai turi vykdyti tas užduotis, kurių užbaigimui tik jie turi žinių bei autoriteto. Kitos užduotys turi būti deleguojamos.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti turimus organizavimo ir delegavimo įgūdžius.
 • Susipažinti su organizavimo ir delegavimo proceso žingsniais.
 • Treniruoti organizavimo ir delegavimo įgūdžius.
   

Plačiau apie "Organizavimas ir delegavimas" >>
 

7. Vadovavimo įgūdžių ugdymas

(angl. Developing Your Facilitation Skills)

Vadovas nustato struktūrą, reikalingą efektyviai komandos veiklai, užtikrina struktūros veikimą, pašalina kliūtis, kurios gali trukdyti progresui. Jis taip pat išsprendžia konfliktus, kurie yra neišvengiami, kai dirbamas darbas, kurį turi atlikti du ar daugiau žmonių. Geri vadovavimo įgūdžiai gali padėti grupei sėkmingsi pasiekti tikslus.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti Jūsų dabartinius vadovavimo gebėjimus.
 • Susipažinti su vadovavimo strategijomis.
 • Treniruoti vadovavimo įgūdžius. 
   

Plačiau apie "Vadovavimo įgūdžių ugdymas" >>
 

8. Motyvavimas

(angl. Motivating People)

Motyvuota komanda, siekdama savo tikslų, apeis visų tipų kliūtis. Būtent lyderis sukuria ir išlaiko aplinką, kurioje komandos nariai tampa motyvuoti. Lyderiai išsiaiškina, kas motyvuoja jų komandos narius, ir sukuria įvertinimo/apdovanojimo sistemą, atitinkančią komandos vertybes. Lyderiai nuolat ieško būdų, kaip apdovanoti komandos narius už gerus darbus.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti jau turimus motyvavimo įgūdžius.
 • Identifikuoti sąlygas, kurios motyvuoja žmones.
 • Treniruoti motyvavimo įgūdžius.
   

Plačiau apie "Motyvavimas" >>
 

9. Mentorystė

(angl. Mentoring)

Mentorius atpažįsta mažiau patirties turintį asmenį, padeda ugdyti jo asmeninį potencialą bei talentus, padeda tapti sėkmingu. Lyderiai atlieka mentorių funkcijas, pasiūlydami kam nors įgūdžių vystymo galimybes, pateikdami naudingą patarimą, būdami pavyzdžiu, drąsindami asmenis mąstyti patiems.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti turimus mentorystės įgūdžius.
 • Identifikuoti žingsnius kaip tapti geru mentoriumi.
 • Treniruoti mentorystės įgūdžius.
   

Plačiau apie "Mentorystė" >>
 

10. Komandos formavimas

(angl. Team Building)

Komanda suteikia daug privalumų. Komandos nariai turi įvairių žinių ir įgūdžių, ir tai įtakoja didesnį kūrybiškumą bei produktyvumą. Kai komanda veikia darniai, lyderis turi daugiau  galimybių spręsti lyderystės klausimus. Komandos nariai turi būti pasirenkami atidžiai, treniruojami, drąsinami probleminius klausimus diskutuoti atvirai ir su komandos lyderiu, ir tarpusavyje.


Šio projekto tikslai:

 • Nustatyti turimos komandos formavimo įgūdžius.
 • Susipažinti su komandos formavimo žingsniais.
 • Treniruoti komandos formavimo įgūdžius.
   

Plačiau apie "Komandos formavimas" >>
 

Toliau Projektų grafikas >>

Nori įsitikinti klubo teikiama nauda?

Registruokis 3-iems NEMOKAMIEMS susitikimams! Registruotis >>