1.2 Vertinimas ir grįžtamasis ryšys

TURINYS
2 Įžanga
3 Jūsų Užduotis
4 Įvertinkite Savo Įgūdžius
5 Kompetencijos
5 Sėkmė Prasideda Nuo Grįžtamojo Ryšio Priėmimo
6 Kaip Priimti Grįžtamąjį Ryšį
7 Kaip Panaudoti Grįžtamąjį Ryšį
8 Kaip Tapti Efektyviu Vertintoju
10 Išlikite Pozityvus
11 Kai Vertinate
13 Peržiūrėkite ir Protaikykite
14 Pabaikite Savo Užduotį

 

2 psl.

ĮŽANGA

Kiekvieno efektyvaus įvertinimo nauda slypi jo pritaikyme ir panaudojime. Gali būti sudėtinga priimti neigiamą ar net teigiamą grįžtamąjį ryšį. Kaip Toastmasters nariui, vystyti tokius įgūdžius kaip kitų vertinimas, atvirumas paties įvertinimams ir grįžtamojo ryšio pritaikymas plečiant savo gebėjimų ribas kaip kalbėtojui ir lyderiui, yra tiesiog būtina.

Klubo nariai remiasi vienas kito vertinimais, kad vystytų savo kalbėjimo įgūdžius. Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio išsakymas kitam Toastmasters nariui yra lygiai taip pat svarbu kaip sulaukti ir panaudoti grįžtamąjį ryšį pačiam.

Šiame projekte išmoksite strategijų, kaip efektyviai gauti grįžtamąjį ryšį ir pritaikyti jį, kad patobulintumėte viešojo kalbėjimo ir lyderystės įgūdžius. Taip pat išmoksite, kaip suteikti taktišką ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį. Įgausite supratimo, kaip identifikuoti grįžtamojo ryšio tipą, kurio vertinamasis individualiai prašo ir tikisi. Suprasite apie pozityvios kalbos vartojimo svarbą grįžtamojo ryšio metu ir skirtumą tarp grįžtamojo ryšio ir patarimo.

 

3 psl.

JŪSŲ UŽDUOTIS

Tikslas: Pagrindinis šio projekto tikslas yra pristatyti kalbą bet kokia tema, sulaukti grįžtamojo ryšio ir jį pritaikyti antroje projekto kalboje.

 

Apžvalga: Pasirinkite bet kokią temą pirmai 5-7 minučių trukmės kalbai. Po savo kalbos, atidžiai peržiūrėkite grįžtamąjį ryšį, kurį gavote. Bet kurio kito klubo renginio metu, pristatykite 5-7 minučių trukmės kalbą, kurioje įtraukiate ir atsižvelgiate į grįžtamąjį ryšį iš pirmos projekto kalbos. Galite dar kartą pristatyti tą pačią kalbą arba sakyti naują kalbą. Jūsų antroje kalboje turi būti atsižvelgiama į dalį ar visas pastabas, kurių sulaukėte po pirmos kalbos. Galiausiai, po to, kai pristatysite abi kalbas, atlikite vertintojo vaidmenį klubo susitikimo metu ir suteikite konstruktyvų grįžtamąjį ryšį apie kito nario pristatymą.

 

4 psl.

ĮVERTINKITE SAVO ĮGŪDŽIUS

Įvertinkite savo dabartinį įgūdžių lygį sureitinguodami kiekvieną iš teikinių.

Pasirinkite Jūsų šiandieninius įgūdžius atitinkantį skaičių:

 

5 PAVYZDINIS

4 VIRŠIJA

3 PASIEKTAS

2 TOBULĖJANTIS

1 BESIVYSTANTIS

 

Iki projekto                                         Teiginys                                   Po projekto

                        Suteikiu taktišką ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.

                        Koncentruojuosi į pozityvios kalbos vartojimą grįžtamojo ryšio suteikimo metu.

                        Suvokiu, kad turiu būti atviras ir priimti grįžtamąjį ryšį apie savo kalbos atlikimą.

                        Sugebu panaudoti grįžtamąjį ryšį, kurio sulaukiu iš kitų.

                        Esu įsitraukęs ir pagarbiai stebiu bei klausau pristatymo.

                        Mano metodas yra pasidalinti informacija ir pastebėjimais, o ne duoti patarimus.

                        Suvokiu, kaip šis projektas yra pritaikomas gyvenime, už Toastmasters klubo ribų.

 

5 psl.

KOMPETENCIJOS

 

Šių kompetencijų išmoksite ir pasipraktikuosite projekto įgyvendinimo metu:

 • Suteikti taktišką ir konstruktyvų grįžtamąjį ryšį.
 • Vartoti pozityvią kalbą grįžtamojo ryšio suteikimo metu.
 • Suprasti poreikį būti atviram ir priimančiam grįžtamąjį ryšį.
 • Pritaikyti grįžtamąjį ryšį tolimesniuose projektuose.
 • Būti pagarbiam ir įsitraukusiam kito kalbėtojo pristatymo metu.
 • Priimti grįžtamąjį ryšį iš vertintojų.
 • Suvokti atviro mąstymo svarbą.

SĖKMĖ PRASIDEDA NUO GRĮŽTAMOJO RYŠIO PRIĖMIMO

Konstruktyvaus grįžtamojo ryšio priėmimas yra neatsiejama dalis tobulėjant kaip kalbėtojui ir lyderiui. Savo Toastmasters kelionės metu turėsite aibę galimybių pasinaudoti atsiliepimais iš auditorijos ir vertintojo.

SIEKITE TIKSLINGO GRĮŽTAMOJO RYŠIO

Pakalbėkite su vertintoju dar prieš kalbą ir paprašykite grįžtamojo ryšio apie specifinius įgūdžius, kuriuos siekiate vystyti. Kuo tikslesnis būsite, tuo naudingesnę informaciją gausite.

JŪSŲ VERTINTOJAI

Visuomet elkitės su vertintoju pagarbiai ir mandagiai. Po to, kai pristatysite kalbą ir sulauksite grįžtamojo ryšio, padėkokite vertintojui.

 

6 psl.

KAIP PRIIMTI GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ

Grįžtamojo ryšio priėmimas iš vertintojo gali būti nepatogus. Atsiminkite, ką galite gauti iš šio proceso. Jūsų įvertinimas yra Jūsų galimybė gauti įžvalgas apie turimas įgūdžius siekiant tobulėti.

Kalbų vertinimai klubo susitikimų metu yra suteikiami tam, kad palaikytų kiekvieną narį siekiant asmeninių tikslų. Jūsų vertintojas išsako savo nuomonę remdamasis Jūsų kalba, vertinimo kriterijais ir tikslais, kuriuos išsikėlėte pristatymo pradžioje. Grįžtamojo ryšio pritaikymas tolimesnėse kalbose yra Jūsų atsakomybė.

Grįžtamojo ryšio priėmimas gali būti iššūkis. Stebėkite savo reakcijas vertinimo metu klubo susitikime.

 • Atidžiai klausykite vertintojo.
 • Žiūrėkite tiesiai į vertintoją tuo metu, kai ji(s) suteikia savo vertinimą.
 • Susilaikykite nuo kritikavimo ar kitų reakcijų į tai, ką girdite.
 • Atidžiai apsvarstykite kiekvieną komentarą ir pasiūlymą, pagal kuriuos galite pasitobulinti.
 • Pats įvertinkite savo pastangas.

Štai keli žingsniai, kurių galite imtis, siekdami kuo daugiau pasiimti iš savo vertintojo:

BŪKITE ATIDUS

Po klubo susitikimo, paprašykite papildomo paaiškinimo apie bet kuriuos punktus iš vertintojo žodinio grįžtamojo ryšio. Po pakartotinio peržiūrėjimo galimai atrasite, kad kai kurie komentarai tapo aiškesni ir naudingesni.

BŪKITE ĮSITRAUKĘS

Skirkite vertintojui visą savo dėmesį.

BŪKITE POZITYVUS

Kai girdite konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, supraskite, kad tai netaikoma Jums kaip žmogui. Grįžtamojo ryšio tikslas yra padėti Jums tobulėti kaip kalbėtojui ir lyderiui.

BŪKITE ATVIRAS

Klausykite grįžtamojo ryšio be prieštaravimų ir užduokite klausimus, jei tokių turite.

 

7 psl.

KAIP PANAUDOTI GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ

Po to, kai sulaukėte grįžtamojo ryšio, pritaikykite, ko išmokote. Kiekvienas iš mūsų turime unikalų metodą, kuriuo priimame naują informaciją ir integruojame ją į savo poelgius. Pasvarstykite apie galimybę gautą grįžtamąjį ryšį paversti į sąrašą ir pritaikyti jį naujai kalbai, kurią rašotės. Sutikrinkite sąrašą su savo kalba, kai įtrauksite grįžtamąjį ryšį. Bet kuris Jums veikiantis metodas yra tinkamas. Koncentruokitės į tobulėjimą tolimesnėse kalbose ir projektuose.

 

8 psl.

KAIP TAPTI EFEKTYVIU VERTINTOJU

 SKIRTUMAS TARP GRĮŽTAMOJO RYŠIO IR PATARIMO

Svarbu suprasti skirtumą tarp grįžtamojo ryšio suteikimo ir patarimo davimo. Grįžtamasis ryšys yra informacija, tuo tarpu patarimas yra nuomonė. Didžioji dalis Toastmasters vertinimų yra paremtos pirmiausia grįžtamuoju ryšiu. Vertintojas pateikia kalbėtojui informaciją apie tai, ką jis pastebėjo. Tai padeda kalbėtojui sužinoti, kaip jį mato ir suvokia kiti.

Siekiant geriau iliustruoti skirtumą tarp patarimo ir grįžtamojo ryšio, kiekvienas patarimas suporuotas su analogišku grįžtamojo ryšio elementu. Atkreipkite dėmesį į subtilius skirtumus:

 

PATARIMAS                         GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Nebijok                                   Pastebėjau, kad drebėjai

Turi stovėti tiesiai                   Pastebėjau, kad Tavo viršutinė kūno dalis buvo palinkusi į priekį.

Turi kalbėti garsiau                 Man buvo sunku Tave girdėti.

Turi patobulinti akių kontaktą.           Mačiau, kad vengei žiūrėti į auditoriją.

Nepakankamai judėjai.           Pastebėjau, kad kalbos metu daug gestikuliavai rankomis.

 

TIKSLŲ SUPRATIMAS

Pasiruoškite įvertinti kito nario kalbą remdamiesi ir suprasdami tiek projekto kompetencijas, tiek nario asmeninius tikslus, kuriuos šis išsikėlė savo pristatymui.

 VERTINIMO ĮRANKIAI

Peržiūrėkite projekto užduotį ir vertinimo kriterijus, kurie atitinka kalbėtojo projektą. Šie įrankiai padės identifikuoti ir susikoncentruoti į projekto kompetencijas ir suteikti tikslingesnį ir tikslesnį vertinimą.

 

9 psl.

ASMENINIAI TIKSLAI

Pasiklauskite kalbėtojo(s) apie jo(s) asmeninius tikslus, keliamus projektui, kurie gali papildyti vertinimo kriterijus. Kalbėtojo(s) tikslų susižinojimas iš anksto pakelia vertinimo kokybę.

 SUTEIKITE DERAMĄ GRĮŽTAMĄJĮ RYŠĮ

Suteikite grįžtamąjį ryšį remdamasis tuo, ką žinote apie kalbėtojo viešojo kalbėjimo gebėjimus ir pasitikėjimo lygį. Jei kalbėtojas yra naujokas viešojo kalbėjimo srityje, koncentruokitės į pozityvias sritis. Pirmiausia pakelkite kalbėtojo pasitikėjimą, tuomet paminėkite kelis įgūdžius, kuriuos reikėtų patobulinti.

Patyrusiam kalbėtojui suteikite grįžtamąjį ryšį apie tai, kaip jis gali išplėsti komunikacijos ir lyderystės įgūdžius, taip pat įtraukiant pozityvius pastebėjimus.

 

10 psl.

IŠLIKITE POZITYVUS

Suteikdamas grįžtamąjį ryšį, pristatykite savo pastebėjimus pozityviai.

POZITYVUS GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Tyrimai rodo, kad pozityvus grįžtamasis ryšys padeda kelti pasitikėjimą ir siekti tikslų. Toastmasters vertinimo metu atkreipkite dėmesį į kalbos dalis, kurios, manote, buvo atliktos gerai. Paskatinkite kalbėtojo gerąsias savybes ir sritis.

Siekite subalansuoti pozityvius ir negatyvius pastebėjimus. Jei sunkiai seku sugalvoti pozityvių komentarų, peržvelkite sritis, kurias kalbėtoja(s) identifikavo kaip savo asmeninius tikslus. Pavyzdžiui, jei ji(s) norėjo patobulinti akių kontaktą ir gerai tai atliko, atkreipkite į tai dėmesį pozityvių komentaru apie sėkmingai pasiektą tikslą.

KONSTRUKTYVI KRITIKA

Naudojantis konstruktyvia kritika yra pagarbiai identifikuojamos sritys, kuriose reikalinga patobulėti. Pasinaudokite vertinimo kriterijais, skirtais nario pasirinktam projektui, kad suformuotumėte vertinimo pagrindą. Susikoncentruokite į pristatymo sritis, išdėstytas vertinimo kriterijuose.

 

11 psl.

KAI VERTINATE

Kalbos metu užsirašykite pastebėjimus, bet neskirkite viso savo dėmesio vien užrašams. Parodykite kalbėtojui pagarbą ir dėmesį, kokio pats norėtumėte sulaukti.

Pradėkite vertinimą nuo nuoširdaus ir pagarbaus pastebėjimų išsakymo. Koncentruokitės į veiksmus, ne į asmenį. Naudokite „aš“ tipo žinutes, kai suteikiate grįžtamąjį ryšį. „Aš“ tipo žinutės padeda išlaikyti dėmesį ties kalbėtojo veiksmais scenoje, o ne ties pačiu kalbėtoju. „Tu buvai įkvepiantis“ yra komentaras apie patį žmogų. „Aš pastebėjau, kaip aistringai ir energingai įkvėpei auditoriją savo asmenine istorija“ yra komentaras apie kalbėtojo veiksmus, elgesį.

PO SUSITIKIMO

Po susitikimo pasiteiraukite kalbėtojo, ar jam reikia detalesnio paaiškinimo apie tai, ką pasakėte.

Galite duoti patarimų, jei jaučiatės dėl to patogiai. Jūsų patarimai gali varijuoti priklausomai nuo daugelio faktorių, įskaitant tai, ar pats esate įgyvendinęs projektą, kurį vertinate. Jeigu taip, galite remtis asmenine patirtimi apie tai, kaip pats įgyvendinote projektą.

 AKIS Į AKĮ VERTINIMAS

Jei turite galimybę suteikti vertinimą akis į akį, padarykite tai nedelsdami, kol įspūdžiai yra švieži ir aiškūs kiekvieno iš jūsų galvose.

Pradėkite asmeninį vertinimą paklausdami kalbėtojo, kaip jis jaučiasi dėl savo pristatymo. Tai suteikia galimybę pačiam kalbėtojui reflektuoti apie savo pasirodymą dar prieš Jums suteikiant grįžtamąjį ryšį. Tai taip pat pateiks gaires, kaip Jums atsakyti, toliau komentuoti.

 SUVOKIMAS

Jei Jūsų suvokimas apie pristatymą kardinaliai skiriasi nuo kalbėtojo (gerąja ar blogąja prasme), galite atsargiai užsiminti kalbėtojui apie tikimybę, kad jo suvokimas gali būti šališkas.

 GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Apribokite konstruktyvią kritiką iki dviejų arba trijų punktų. Išlaikykite dėmesį ir komentarus siauroje plotmėje, kad skatintumėte narį siekti mažų, pasiekiamų tikslų. Per daug suteikiamos informacijos sukuria papildomo streso ir gali atgrasyti kalbėtoją nuo tolimesnių bandymų.

 

12 psl.

 Pasirinkite geriausią atsakymo variantą kiekvienam iš toliau esančių klausimų.

1. Pradėkite privatų vertinimą paklausdami kalbėtojo, kaip jis ______________________.

 • galėtų patobulinti savo pasirodymą
 • suvokė auditoriją
 • jaučiasi dėl savo pristatymo
 • pasirodė, lyginant su kitais kalbėtojais tą dieną

 

2. Suteikdami grįžtamąjį ryšį, naudokite ___________, kad išlaikytumėte dėmesį ties tobulintinais aspektais.

 • balso variacijas
 • „aš“ tipo žinutes
 • kūno kalbą
 • patarimus

 

3. Pradėkite vertinimą nuo nuoširdaus ir pagarbaus ___________ išsakymo.

 • didžiausių klaidų
 • savo išmanymo šioje srityje
 • pastebėjimų
 • geresnio medžiagos interpretavimo

 

13 psl.

PERŽIŪRĖKITE IR PRITAIKYKITE

 Prieš pabaigdami užduotį, skirkite laiko ir peržvelkite toliau esančius klausimus. Jei negalite užtikrintai jų atsakyti, dar kartą peržiūrėkite projektą.

 • Kaip grįžtamojo ryšio priėmimas padeda Jums tobulinti kalbėjimo įgūdžius?
 • Kodėl svarbu būti taktiškam ir konstruktyviam grįžtamojo ryšio suteikimo metu?
 • Kuo skiriasi grįžtamasis ryšys, kurį suteikiate naujam ir nepatyrusiam nariui nuo to, kurį pateikiate patyrusiam kalbėtojui?
 • Kokį poveikį kūno kalba turi grįžtamojo ryšio pobūdžiui?
 • Kokia yra grįžtamojo ryšio priėmimo vertė?
 • Kodėl svarbu būti įsitraukusiam kito klubo nario kalbos metu?
 • Kuo skiriasi grįžtamasis ryšys nuo patarimo?
 • Kaip buvimas atvirai mąstančiam padeda tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius?

14 psl.

PABAIKITE SAVO UŽDUOTĮ

Dabar, kai perskaitėte projekto medžiagą, suplanuokite ir paruoškite savo kalbos ataskaitą.

 

Peržiūrėkite:  Grįžkite į 3-ią puslapį ir peržiūrėkite savo užduotį.

 

Paruoškite: Pasinaudokite Projekto žingsnių sąrašu 15-ame puslapyje, peržvelkite žingsnius ir pridėkite savo. Tai padės pasiruošti savo užduočiai.

 

Paskirkite laiką: Pasitarę su Vice-prezidentu mokymams paskirkite kalbos laiką ir datą.

 

Pasiruoškite: Pasiruoškite savo vertinimui. Peržiūrėkite vertinimo medžiagą 17-25 puslapiuose ir pasidalinkite visa medžiaga su savo vertintoju iki Jūsų kalbos. Yra galimybė pasidalinti vertinimo medžiaga toastmasters.org tinklalapyje.

 

15 psl.

 PROJEKTO ŽINGSNIŲ SĄRAŠAS

Vertinimas ir grįžtamasis ryšys

Tikslas: Pagrindinis šio projekto tikslas yra pristatyti kalbą bet kokia tema, sulaukti grįžtamojo ryšio ir jį pritaikyti antroje projekto kalboje.

Apžvalga: Pasirinkite bet kokią temą pirmai 5-7 minučių trukmės kalbai. Po savo kalbos, atidžiai peržiūrėkite grįžtamąjį ryšį, kurį gavote. Bet kurio kito klubo renginio metu, pristatykite 5-7 minučių trukmės kalbą, kurioje įtraukiate ir atsižvelgiate į grįžtamąjį ryšį iš pirmos projekto kalbos. Galite dar kartą pristatyti tą pačią kalbą arba sakyti naują kalbą. Jūsų antroje kalboje turi būti atsižvelgiama į dalį ar visas pastabas, kurių sulaukėte po pirmos kalbos. Galiausiai, po to, kai pristatysite abi kalbas, atlikite vertintojo vaidmenį klubo susitikimo metu ir suteikite konstruktyvų grįžtamąjį ryšį apie kito nario pristatymą.

 Į šį projektą įeina:

 • 5-7 min. trukmės kalba
 • Grįžtamojo ryšio iš pirmos kalbos įtraukimas į antrą 5-7 min trukmės kalbą
 • Kalbos vertintojo vaidmens atlikimas

 Žemiau yra užduotys, kurias reikalinga atlikti šiame projekte. Atminkite, kad Jūsų projektas Jums yra unikalus. Šį sąrašą galite keisti ir įterpti kitas užduotis, reikalingas Jūsų projekte.

 

 • Su Vice-prezidentu mokymams paskirkite kalbos laiką ir datą.

 

 • Pasirašykite pirmą šio projekto kalbą.

 

 • Pasikartokite kalbą.

 

 • Pristatykite pirmą kalbą.

 

 • Su Vice-prezidentu mokymams paskirkite antros kalbos laiką ir datą. Atminkite, kad tas pats vertintojas, kuris vertino pirmą šio projekto kalbą, turi vertinti ir antrą. Jei tas pats vertintojas negali, perduokite jo suteiktą grįžtamąjį ryšį antros kalbos vertintojui.

 

 • Pasirašykite antrą šio projekto kalbą. Įtraukite grįžtamąjį ryšį, kurį suteikė vertintojas po pirmos projekto kalbos. Galite dar kartą pristatyti tą pačią kalbą arba sakyti naują kalbą.

 

 • Pasikartokite antrą kalbą.

 

 • Pristatykite antrą kalbą.

 

 • Po to, kai pristatysite abi kalbas, pasisiūlykite būti kalbos vertintoju klubo susitikimo metu. Susiderinkite šį vaidmenį su Vice-prezidentu mokymams iš anksto prieš klubo susitikimą.

 

 

 • Įgyvendinę visas užduoties dalis, įskaitant kalbų pristatymus, grįžkite į 4-ą puslapį ir įsivertinkite įgūdžius skiltyje „Po projekto“.

 

 

 

3 psl.